قدرت زن در چیست؟

قدرت زن

قدرت زن یعنی اعلام مسیری متفاوت در زندگی، ما زنان باید استعدادهای خود را پرورش دهیم،

سکان را بدست بگیریم و آنچه را فکر می کنیم از عهده ی آن بر می آییم با شهامت اعلام نماییم.

نیروی زنان ریشه در قرص و محکم بودن آنان دارد به طوری که با اعتماد بنفس و صادقانه عمل کرده و به خود عنوان حلقه هایی نگاه کنند.

هدف ما پیوستن و تکمیل نهایی این حلقه در یک زنجیر محکم است و نه شکست دادن مردان. رشد ما در گرو حرکت به سمتی است که تا کنون گام برنداشته ایم. 

 در اینجا بهتر است مروری بر  برخی تعاریف را داشته باشیم

قدرت: مالک و صاحب اقتدار، نظارت و نفوذ به دیگران

اقتدار: قدرتی جهت نفوذ و تاثیرگذاری بر افکار،عقاید و رفتار دیگران

نظارت: قدرتی در جهت هدایت یا سازماندهی

نفوذ: نیروی در جهت تاثیر گذاری، بدون ظاهری آشکار و مستقیم به منظور فرمان راندن

تعریف قدرت زن چیست؟

در تعریف فوق قدرت در ارتباط با دیگران توصیف شده است.

پس می توان گفت قدرت زن اشاره دارد به این که فرد بر دیگران نفوذ داشته و با اقتدار آنان را هدایت و سازماندهی نمایید،

بی آنکه از زور یا فشار استفاده کند. قدرت در عین حال می تواند نوعی تسلط بر خود و یا منبع و ابزاری در جهت تامین انرژی باشد.

خویشتن حقیقی چیست؟

کسب آزادی و اختیار از سوی زنان، با تسلط آنان بر زندگی خویش آغاز می شود.

کسب حاکمیت بر زندگی ، ما را قدرت می بخشد تا خویشتن درونی خود را بسط بیشتری دهیم.

در درون هر یک از ما زنان، نیروی بالقوه عظیمی نهفته است

که برای اعمال آن در جامعه یا محیط اطراف خود ابتدا باید آن را در زندگی خصوصی و شخصی خود پرورش دهیم.

این در واقع آغاز نوگرایی و روانی ما به همان اندازه تاثیرات بیرونی و محیطی، قدرتمند و با اهمیت است.

می توان آن را خویشتن حقیقی نامید یا شاید بتوانیم آن را “جان حقیقی” بنامیم.

قدرت زن

قدرت زنان در گرو داشتن اعتماد بنفس و خودباروی

البته پرداختن به معنویات یا درونیات با مسائل مذهبی و دینی تفاوت دارد.

مذهب در واقع ساختار یا چارچوبی است که به ما میگوید چه کنیم یا چه نکنیم

اما  چنان چه به آن عمیقا پرداخته شود می تواند به آوایی جهت هدایت و راهنمایی ما بدل شود.

این با انجام فرایض دینی تفاوت دارد و شاید بتوان آن را مستقیما شنیدن صدای خداوند نامید.

هیچ تفاوت جوهری و محتوایی میان زن و مرد وجود ندارد. همه ما انسان هستیم.

گاهی تفاوت های دو مرد یا دو زن به مراتب بیشتر از تفاوت های میان دو گروه زنان و مردان است.

البته تفاوت های فرهنگی در این بین کم نیستند.موضوع مذکر و مونث وجود ندارد بلکه این فرهنگ هر منطقه ای است

که این نوع القایات را به شکل حقیقت مسلم رواج می دهد.

ما زنان به منظور بسط و پرورش قدرت زنانه ی  خود در وهله اول نیازمند داشتن تصویری درست از توانایی های خود هستیم.

بنابراین ما نیازمند اعتماد بنفس در مورد خویشتن و باور به خود و توانمندی های خود هستیم.

زمانی که از قدرت زنانه ی  خود استفاده می کنیم می توانیم با اعتماد به نفس به ایجاد رابطه با دیگران بپردازیم

به این ترتیب الهام بخش دیگر زنان خواهیم بود چرا که صادقانه عمل می کنیم و این بخشی از کمال است.

بگذارید به طور مشخص تری این وضعیت را بررسی کنیم یعنی عمل کردن در اقتدار و عمل کردن در عدم اقتدار را مقایسه کنیم.

عمل کردن در اقتدار چیست؟

عمل کردن در اقتدار یعنی:

توانایی درک آنچه را در یک وضعیت خاص ضروری می نماید و به موقع عمل می کنیم.

نیازهای دیگران را مد نظر قرار می دهیم در حالی که از احتیاجات خود نیز غفلت نمی کنیم.

در ایجاد رابطه با دیگران صریح ریا،صادق  و دارای اعتماد بنفس هستیم.

دارای بینش و برنامه ریزی هستیم و واقعیت خود را استنتاج میکنیم

برای حل مشکلات عمومی با دیگران به مشارکت گروهی می پردازیم.

جسارت خطر کردن را داریم زیرا می دانیم بدون خطر کردن تحولی صورت نمی پذیرد.

شکیبایی را در خود افزایش می دهیم چرا که معتقدیم کسب مهارت، جریانی رشد یابنده است و نیاز به ممارست و زمان دارد.

در نقطه ی مقابل این جریان  عمل کردن در عدم اقتدار یعنی:

به دلیل فشار روحی و پشیمانی دست به عمل می زنیم

نیازهای خود را مد نظر قرار نمی دهیم.

قادر نیستیم نیازهای خود را درست بشناسیم و به دیگران انتقال دهیم، دیگرانی که به ما اهمیت نمی دهند مقصر می شماریم.

به شدت کمال گرا هستیم و می خواهیم همه ی امور را شخصا و به تنهایی انجام دهیم و هرگز به دیگران اعتماد نداریم و حتی حاضر نیستیم بخشی از کار را به عهده ی دیگران بگذاریم.

 -بسیار با احتیاط با مسائل برخورد می کنیم و به هیچ وجه تلاش نمی کنیم تا روش های نو و متفاوت را در عمل به تجربه بگذاریم.

هنگامی که نمی توانیم تغییرات آن گونه که شایسته است متحقق نماییم به شدت سرخورده و مایوس می شویم.

قدرت زنان

موانع قدرت زن چیست؟

و اما دو نمونه از موانع قدرت زن بررسی توضیح داده می شود:

مردسالاری و تبعیض نژادی

این دو ساختار عمیقا در جهان ما ریشه دوانده اند یعنی عقیده ای که براساس آن مردان آن چه را می خواهند

به زنان دیکته کنند یا به مفهوم کلی تر برتری و سلطه ی یک جنس بر جنس دیگر.

مادامی که به دختران سر به زیر بودن و مورد پسند بودن را همان ابتدای کودکی یاد می دهیم

و در پسران زورگویی و اعمال قدرت را یاد می دهیم نتیجه ای جز تقسیم جامعه به دو قطب ندارد.

در جامعه ی امروزی باید زنان را با مفاهیم شجاعت،جسارت، اعتماد بنفس آشنا سازیم و مردان را نیز با روحیه همکاری، تحمل تفاوت ها و درک متقابل و داشتن روحیه ای انعطاف پذیر آشنا سازیم تا بتوانیم دیدگاه جنسیتی را از جامعه بگیریم.  

ترس

ترس یکی از بزرگترین موانع کسب قدرت زنان است.

زیرا آن گاه که باید به جلو حرکت کنیم عقب می نشینیم و آن گاه که باید متمرکز شویم به پریشانی ذهن گرفتار می شویم.

هنگامی که اعمال ما بر پایه  ترس باشد نمی توانیم با استدلال و منطق، با الهام به  تواناییهای خود با دیگران ارتباط برقرار کنیم.

تمامی این نکات می تواند سنگ بنای کسب قدرت برای ما زنان باشد.

ترس چهره ی خود را در پس هر نمودی می تواند پنهان کند.

برای مثال انتقاد و سرزنش خود، یا مقصر جلوه دادن دیگران.

قدرت زنان

کمال گرایی

تلاش برای کامل بودن، در حقیقت عامل سرکوب کننده خلاقیت و پویایی ماست.

برخی از ما ممکن است چنان گرفتار انجام دقیق کارهایی  که دیگران از ما انتظار دارند باشیم

که عملا از هیچ یک از تواناییها و استعداد های خود بهره نبریم و صرفا نگران انجام دقیق آن عمل باشیم.

نگران اینکه آیا من می توانم با معیارهای مطالبه شده خود را مطابقت دهیم یا نه.

بعضی از ما زنان تصور میکنیم برای مورد پذیرش واقع شدن حتما باید دو برابر مردان همکار خود کار کنیم یا بسیار بهتر و بالاتر از آنها باشیم .

این فشار روانی می تواند منجر به کمال گرایی شود.

اشکال این دیدگاه این است که در چنین شرایطی نمی توانیم حتی کوچکترین خطاهای خود را امری بدیهی بدانیم

و به محض بروز اشکال در کار اعتماد به نفس خود را از دست می دهیم و راه را برای ورود ترس هموار میکنیم.

ما باید بدانیم هر انسانی ممکن است اشتباه کند و نباید اجازه دهیم ترس از اشتباه خلاقیت و توانایی و قدرت ما زنان را مختل سازد.

لازم به ذکر است جهت پرورش اعتماد بنفس و تقویت قدرت و اراده می توانیم با یک متخصص در حوزه روانشناسی مشورت داشته باشیم تا بتوانیم قدرت درون را کشف، هدایت و به ثمر برسانیم.

برای گرفتن وقت مشاوره و ویزیت آنلاین از سایت دکتر بانوکا به اینجا مراجعه کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x