پزشکان ویزیت آنلاین بیماران کرونایی

پزشکان ویزیت آنلاین

معصومه مقبلی روانشناس

معصومه مقبلی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دکتر فاطمه طباطبایی

دکتر فاطمه طباطبایی

عضو کارگروه پوست، مو و زیبایی

دکترای تخصصی طب سنتی