پزشکان ویزیت آنلاین

پزشکان ویزیت آنلاین

مشاوره و ویزیت آنلاین با بهترین متخصصان و پزشکان طب نوین و طب سنتی

دکتر مژگان عباسی

مژگان عباسی

روانشناس و درمانگر

ارشد
دکتر مریم شادانیان

مریم شادانیان

شماره نظام پزشکی : ت-۲۶۵۳
معصومه مقبلی روانشناس

معصومه مقبلی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
روانناس و مشاور حمید طاهری

حمید طاهری

روانشناس و درمانگر

ارشد
دکتر فاطمه طباطبایی

دکتر فاطمه طباطبایی

عضو کارگروه پوست، مو و زیبایی

دکترای تخصصی طب سنتی