سرطان بانوان

سرطان بانوان

سرطان بانوان

سرطان بانوان یا به طور کلی سرطان رشد غیرقابل کنترل سلول‌های غیر طبیعی در هر نقطه از بدن است.

این سلول‌های غیر طبیعی، سلول‌های سرطانی، سلول‌های بدخیم یا سلول‌های تومور نامیده می‌شوند.

این سلول‌ها می توانند به بافت‌های طبیعی بدن نفوذ کنند.

متاستاز چیست؟

سلول‌های سرطانی می‌توانند از توده اصلی سلول جدا شوند، از طریق سیستم خون و لنف عبور کنند و در اندام‌های دیگر مستقر شوند که در آن دوباره بتوانند چرخه رشد کنترل نشده خود  را تکرار کنند. این فرآیند سلول‌های سرطانی که از یک ناحیه خارج می‌شوند و در ناحیه بدن دیگری رشد می‌کنند، گسترش متاستاتیک یا متاستاز نامیده می‌شوند.به عنوان مثال، اگر سلول‌های سرطانی پستان به استخوان گسترش یابد، بدین معنی است که فرد دارای سرطان متاستاتیک پستان تا استخوان است. این همان “سرطان استخوان” نیست، به این معنی که سرطان در استخوان شروع شده است.

سرطان‌های شایع بین زنان، مردان و کودکان

شایع‌ترین سرطان بانوان، مردان و کودکان عبارتند از:

  • مردان: پروستات، ریه و کولورکتال.
  • زنان: پستان ، ریه و کولورکتال.
  • کودکان: لوسمی، تومورهای مغزی و لنفوم.

دلایل شیوع سرطان

شیوع سرطان و انواع سرطان تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله سن، جنس، نژاد، عوامل محیطی، رژیم غذایی و ژنتیک است.

در نتیجه، شیوع سرطان و انواع سرطان بسته به این عوامل متغیر متفاوت است.

به عنوان مثال، سازمان بهداشت جهانی (WHO) اطلاعات کلی زیر را در مورد سرطان در سراسر جهان ارائه می‌دهد:

  • سرطان یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است. دارای آمار سالیانه ۸.۲ میلیون مرگ و میر در جهان.
  • سرطان‌های ریه، معده، کبد، روده بزرگ و پستان بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از سرطان در هر سال هستند.
  • پیش‌بینی می‌شود مرگ و میر ناشی از سرطان در سرتاسر جهان رو به افزایش باشد و حدود ۱۳.۱ میلیون مرگ در سال ۲۰۳۰ تخمین زده می‌شود (حدود ۷۰٪ افزایش)

تعرفه خدمات

  • ویزیت آنلاین80000 تومان

با پزشکان ما آشنا شوید