استاد سودابه بیوس

درباره پزشک

من، استاد سودابه بیوس متخصص طب سنتی هستم.

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
2006 دکتری دانشگاه تهران
2010 دکتری دانشگاه تهران

تجربیات:

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
2007 - 2008 دارو پزشک خورشید

 

 

X