دکتر روشنک مکبری نژاد

درباره پزشک

من دکتر روشنک مکبری نژاد متخصص طب سنتی هستم. آدرس مطب: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی توانیر، بن بست شمس، دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شنبه ۸:۳۰ الی ۱۳

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
دکتری عمومی علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتری تخصصی طب سنتی علوم پزشکی شهید بهشتی

تجربیات:

سال بخش موقعیت بیمارستان
دانشکده طب سنتی استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشکده طب سنتی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2/5 - (2 امتیاز)