دکتر زهرا یزدان خواه

درباره پزشک

من، دکتر زهرا یزدان خواه دارای مدرک دکتری تخصصی طب سنتی هستم و در حوزه ی زنان، زایمان و نازایی فعالیت دارم.

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه

تجربیات:

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان

برنامه مشاوره رایگان:

روز ساعت آدرس
شنبه 9:00am - 12:00pm
سه شنبه 3:00pm - 6:00pm