دکتر سیده فاطمه عسکری

درباره پزشک

من، دکتر سیده فاطمه عسکری دارای مدرک دکترای حرفه‌ای داروسازی طب سنتی هستم و در این کتب و تالیفات زیادی منتشر کرده‌ام.

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
1392 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازی زابل
1398 دکترای تخصصی داروسازی سنتی علوم پزشکی شیراز

تجربیات:

سال بخش موقعیت بیمارستان
1392-1393 آزمایشگاه گیاهان دارویی برگزار کننده همایش دانشگاه علوم پزشکی فسا و شهرکرد
1394 داروسازی سنتی داور علمی همایش دانشگاه علوم پزشکی شیراز
امتیاز دهید