دکتر غزاله حیدری راد

درباره پزشک

من، دکتر غزاله حیدری راد متولد سال 1358 و دارای مدرک دکتری تخصصی طب سنتی (MD-PhD) و استادیار-عضو هیئت علمی گروه طب سنتی هستم.

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
دکتری تخصصی طب سنتی دانشگاه شهید بهشتی

تجربیات:

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان