دکتر مریم صالحی

درباره پزشک

من دکتر مریم صالحی دستیار دکترای تخصصی داروسازی سنتی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستم.

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
دستیار دکترای داروسازی سنتی علوم پزشکی شیراز
امتیاز دهید