دکتر ملیحه تبرایی

درباره پزشک

من، دکتر ملیحه تبرایی دارای مدرک دکترای تخصصی طب سنتی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و استادیار گروه آموزشی طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند.

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
2006 دکتری دانشگاه تهران
2010 دکتری دانشگاه یزد