حمید طاهری، مشاور و درمانگر

درباره پزشک

روانشناس و مشاور

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
از 1397 تا حال حاضر روانشناس صنعتی و سازمانی در شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
1395 روانشناس صنعتی و سازمانی در شرکت الکتروپیک
1393-1397 روانشناس صنعتی و سازمانی در شرکت نفت فلات قاره ایران
1394 تا حال حاضر روانشناس در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی شکوفای گنج درون
از 1398 تا حال حاضر روانشناس در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آمین
از 1398 تا حال حاضر روانشناس در مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبایی
از 1397 تا حال حاضر مشاور مدرسه در مدارس
1393 روانشناس در مرکز توانبخشی بیماری های روانی مزمن معاصر
از 1390 الی 1393 روانشناس در کلینیک های ترک اعتیاد
مشاور و مربی مهارت های زندگی در خانه سلامت ولنجک

من حمید طاهری، مشاور و روانشناس هستم. بیش از 14 سال سابقه فعالیت در زمینه‌های روانشناسی صنعتی-سازمانی، ترک اعتماد، خودشکوفایی و مهارت‌های زندگی دارم.

تحصیلات

– کارشناسی روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی
– کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

تالیفات

– روانشناسی مرضی کودک، انتشارات راه، 1390
– شرح جامع روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی، انتشارات ارشد، 1388
– آزمون های روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی، انتشارات ارشد، 1387

سوابق کاری حمید طاهری

– روانشناس صنعتی و سازمانی در شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (از 1397 تا حال حاضر): ارائه خدمات روانشناختی در میدان نفتی آذر، پتروشیمی دهلران، کارخانه گاز چشمه خوش، میدان نفتی آزادگان، میدان گازی پارس جنوبی و دفتر تهران
– روانشناس صنعتی و سازمانی در شرکت الکتروپیک (1395)
– روانشناس صنعتی و سازمانی در شرکت نفت فلات قاره ایران (از 1393 الی 1397): ارائه خدمات روانشناختی در منطقه نفتی بهرگان، سکوی نفتی سروش، سکوی نفتی بهرگانسر، سکوی نفتی نوروز جدید، شناور خلیج فارس و ستاد تهران
– روانشناس در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی شکوفای گنج درون (1394 تا حال حاضر)
– روانشناس در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آمین (از 1398 تا حال حاضر)
– روانشناس در مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبایی (از 1398 تا حال حاضر)
– مشاور مدرسه در مدارس (از 1397 تا حال حاضر)
– روانشناس در مرکز توانبخشی بیماری های روانی مزمن معاصر (1393)
– روانشناس در کلینیک های ترک اعتیاد (از 1390 الی 1393)
– مشاور و مربی مهارت های زندگی در خانه سلامت ولنجک (از 1388 الی 1389)