مشاور معصومه مقبلی

درباره پزشک

تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سال درجه دانشگاه
1398 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان

درمانگر و مشاوره درمانگاه روانشناسی بیمارستان

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
مشاور و درمانگر مرکز مشاوره دانشگاه کاشان
مشاور و درمانگر سرای مشاور
روانشناس و درمانگر کلینیک روانشناختی حال خوب
روانشناس و روانسنج مجموعه روانسنجی ای سنج

حوزه های فعالیت
مشاوره فردی(مشکلات اضطرابی، خلقی، سایکوسوماتیک و…..)
مشاوره پیش از ازدواج
روابط عاطفی
شکست عاطفی
آسیب های پس از طلاق…